Rotbehandling

Syfte

Att avlägsna tandvärk och inflammation i roten och göra roten redo för möjlig insättning av stift eller krona. 

Redigera Radera

Behandlingstid

1-2 timmar. Det kan ta flera konsultationer innan hela inflammationen är borta.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Allmänna tandläkare, möjligen med specialistkunskaper inom svår rotbehandling.

Redigera Radera

En rotfyllning görs om tandnerven, pulpan, är skadad, exponerad eller död. Med hjälp av en rotfyllning tas tandens nerv och bakterier bort från pulpakammaren och rotkanalerna. En rotfyllning görs för att stabilisera tanden och förhindra ytterligare tandproblem. Behandlingen är därför nödvändig för att förhindra den fortsatta utvecklingen av parodontit, rotspetsinflammation, cystor eller tandbölder.

Redigera Radera

Om bakterien har kommit in i tandens nerv, pulpan, är det nödvändigt med en rotfyllning. Det finns olika skäl till varför tandnerven har skadas, blottlagts eller förgåtts. Det kan bero på:

  • Pulpit: Ofta orsakas pulpit av karies (ett djupt hål eller kariesangrepp i en tand) där bakterierna har fri ingång till pulpan och skapar en infektion i tandens nerv.
  • Rotspetsinflammation: Om pulpiten inte behandlas finns det risk för att bakterier tränger in i tandens rotspets och orsakar inflammation i det kringliggande benet.  
  • En fyllning eller krona ligger väldigt nära tandens nerv. Detta kan leda till att nerven dör och den döda nerven invaderas av bakterier.  
  • En tandskada. Om tanden har utsatts för ett hårt slag, en spricka eller knäckts kan bakterier tränga in i tandens nerv. 
  • Slitna tänder är vanligast hos gamla människor men även hos yngre som gnisslar tänder eller intar mycket livsmedel som innehåller syra.
  • Känsliga tandhalsar. I mycket sällsynta fall kan det behövas en rotfyllning, om du har ihållande smärta pga. känsliga tandhalsar.

Ofta har tandens nerv förstörts till följd av en inflammation, och ibland är det nödvändigt att utföra rotbehandling medan inflammationen varar. Det är viktigt att behandla en infekterad tandrot så snart som möjligt eftersom den förbättrar chansen för ett bra behandlingsresultat och minskar riskerna för ytterligare inflammation och skador.

Redigera Radera

Pulpit inträffar när tandens nerv är skadad och senare bryts ner när blodtillförseln blir dålig.

Redigera Radera

Rotspetsinflammation är inflammation som kommer i spetsen på roten när hela nerven har förlorat blodtillförsel och nerven brutits ned.

Redigera Radera

En skadad, exponerad eller död nerv kan uppvisa olika symptom. Ett av symptomen kan vara tandvärk, graden av tandvärk varierar från person till person. Vissa människor upplever en så svår tandvärk, så att de inte kan sova, medan andra tycker att tandvärken försvinner efter en viss tid. I några fall kan tandnerven dö obemärkt, utan smärta eller obehag.

Även om det inte finns symtom på en skadad, exponerade eller död nerv, ska tanden rotbehandlas. En död nerv kan när som helst orsak inflammation i omgivande käkben, vilket kan leda till rotspetsinflammation. Parodontit uppvisar ofta symtom av smärta vid intag av kalla eller varma livsmedel. Ofta märks lite eller inget obehag vid rotspetsinflammation. Den skadade tanden kan kännas öm när du tuggar och du kan riskera att den ändrar färg. Om inte rotspetsinflammationen behandlas kan den utveckla en smärtsam tandböld och feber.

Redigera Radera

Med en rotbehandling kan tandläkaren behandla en nerv- eller rotspetsinflammation. Om tandnerven fortfarande lever vid behandlingens början är det nödvändigt att lägga en lokalbedövning. Efter det kommer behandlingen vara smärtfri.

Om en rotfyllning inte kan genomföras omedelbart, är det ofta nödvändigt att komplettera med smärtstillande medel och antibiotika. Detta tar inte bort den döda, bakteriefyllda tandnerven, men medicin och antibiotika lindrar smärtan. Därför är det fortfarande viktigt att göra en rotfyllning, så att orsaken till smärtan kan avlägsnas.

Vid rotbehandling börjar tandläkaren borra ett hål i tanden för att nå nerven i rotkanalen. När det finns tillgång till den inre delen av tanden avlägsnas tandens nerv och de infekterade bakterierna som trängt in i pulparummet. Detta görs med hjälp av speciella, tunna rotkanalsinstrument som jämnar sidorna av rotkanalerna. Det önskade djupet och storleken hos rotkanalen bestäms med hjälp av en röntgenbild eller elektronisk mätutrustning. Under en rotbehandling är tandläkaren tvungen att avlägsna en del av tandsubstansen. Denna kan senare ersättas på olika sätt, till exempel med en porslins krona eller kompositfyllning.

Vid en rotspetsinflammation måste rotkanalen rengöras mycket noggrant,innan man rotfyller tanden.Ibland kan det vara nödvändigt att göra behandlingen med en Endodonist (tandläkare som är specialist på rotbehandlingar).

När nerven och bakterierna tagits bort från tanden, blir rotkanalerna desinficerade med en antibakteriell vätska. När rotkanalen är rengjord och desinficerad, fylls rotkanalen(erna) med ett speciellt rotfyllnings material. Fyllningen behövs för att säkerställa att det inte tränger in nya bakterier i rotkanalen. Med hjälp av en röntgenkontroll kontrollerar tandläkaren att  rotfyllningen  är tillfredsställande och väl tillsluten. Om det finns tvivel om huruvida alla bakterier har tagits bort, kommer tandläkaren förse kronan med en tillfällig lösning. Efter 1 år undersöks tanden som blivit rotbehandlad med hjälp av röntgenbilder som visar rotspetsens läkning eller motsatsen. Om rotbehandlingen har lyckats kan den slutliga behandlingen genomföras.

Om tanden var mycket skadad innan rotbehandling appliceras en krona. Ofta är det lämpligaste - oavsett tandens skick innan en rotfyllning - att göra en krona då tanden har blivit skörare efter en rotfyllning.

Nedanstående bildserie illustrerar en rotbehandling av en flerrotstand.

Redigera Radera

Förr i tiden associerades ofta en rotfyllning med smärta.  Så är dock inte längre fallet eftersom tandläkare kan utföra en 100 % smärtfri rotfyllning med hjälp av modern tandteknik. Innan behandlingen bedövas du med hjälp av en tunn och fin nål för att minimera obehaget av sticket. Du kan läsa mer om bedövningen här. Därför är det inte smärtsamt att genomgå rotbehandling.

Redigera Radera

En rotfyllning är en komplicerad behandling, där andelen framgångsrika behandlingar beror på dina rotkanalers tillstånd, situation och om bakterierna är under kontroll. I vissa fall försvinner inte infektionen efter rotfyllningen vilket gör det nödvändigt att utföra mer än en behandling. Beroende på din rotkanals tillstånd kan tandläkaren välja att hänvisa dig till en specialistklinik.

Vid de flesta behandlingar finns det en risk för att komplikationer kan uppstå. Under en rotfyllning kan följande komplikationer uppstå:

Rotstift
I några fall kan rotkanalen vara blockerad av ett rotstift från en tidigare behandling. I sådant fall kan inte tandläkaren rensa rotkanalen utan får istället utföra en operation för att avlägsna inflammationen. 

Trång rotkanal
I vissa fall kan en rotkanal vara trång eller svår att ta sig genom. Detta ökar risken för att rotfilen knäcks i rotkanalen eller går genom sidan på roten under behandling. Om rotfilen går genom sidan av roten under behandlingen riskerar du att få problem med tanden lite längre framöver.
Vid svåra rotbehandlingar hänvisar tandläkaren ofta till en tandläkare som specialiserat sig på detta område.

Sprickor 
En rotbehandlade tand är mer benägen att spricka än andra tänder. En frisk tand hålls fuktig inuti, men efter en rotfyllning är detta inte längre möjligt eftersom tanden inte längre är försedd med blodkärl och nerver. En rotbehandlad, nonvital tand är torrare och sprödare och har således en tendens att lättare spricka. Delas tanden på längden är det nödvändigt att dra tanden. Läs mer om tandutdragning här. En krona kommer göra att tanden klarar bättre den belastning de kommer att utsättas för.

Missfärgning 
Eftersom den rotbehandlade tandens nerv är död, kan tanden ändra färg och bli gråaktig eller blåaktig. Färgförändringen kan vara så stor att det är nödvändigt att ha en kosmetisk behandling för att få ett snyggt och estetiskt utseende. Missfärgningen kan lösas med hjälp av en krona som speglar dina nuvarande tänders färg. En tandblekning är också ett alternativ, men behandlingen gör att alla dina tänder får en vitare nyans. Du kan läsa mer om tandblekning här.

Redigera Radera

Vanligtvis kommer du att uppleva mild, övergående smärta dagarna efter en rotfyllning. Dessa kan lindras genom smärtstillande, icke-receptbelagda läkemedel. Om du fortsätter att uppleva smärta eller om den förvärras ska du kontakta din tandläkare.

Det är viktigt att du får kontrollerar en rotfyllning hos tandläkaren - särskilt i början, så att tandläkaren ser att allt går enligt planerna.

Redigera Radera

En rotfyllning bör inte bytas om det inte behövs. Tandläkaren kommer att iaktta dina rotbehandlade tänder med hjälp av röntgen. I vissa fall kan rotfyllningen bytas ut efter ett antal år då det kan ha uppstått problem med tiden. Det kan ha utlösts av andra tandskador på tänderna som en spricka i roten.

Redigera Radera

Bildserien illustrerar en rotbehandling av en enrotstand.

Redigera Radera