Finansiering

Ett tandläkarbesök och efterföljande behandling kan vara förenat med många kostnader, särskilt om du behöver en större behandling - kostnaden beror förstås på vad du ska få gjort i tänderna. Det är långt ifrån alla som har råd att betala hela beloppet för behandlingen med en gång. Det kan dock vara viktigt att genomgå behandling om tandläkaren finner det viktigt så att du t ex kan upprätthålla en god munhygien, korrekt bettfunktion etc. I slutändan kan dina tandproblem utvecklas till ett mycket större problem, som är mer omfattande i förhållande till kostnader och tid.

Det finns flera tandkliniker som har samarbetsavtal med finansföretag med fokus på finansiering av tandläkarbehandlingar. Finansieringsföretaget kan därmed erbjuda lån så att du fortfarande har möjlighet att genomföra den nödvändiga behandlingen. Lånet skall återbetalas under en period på antingen månader eller år, beroende på lånebeloppet, eller hur mycket du vill betala av per månad. Du kan också välja att använda din nuvarande bank som kan erbjuda ett lån som täcker betalningen av behandlingen. Om du använder din egen bank finns det ofta flera alternativ; du kan dels få ett banklån som återbetalas till en fast ränta varje månad, eller så kan du få en checkräkningskredit där du kommer att betala tillbaka hela beloppet inom en viss tid. Ofta kräver banken bara en uppskattning från en tandläkare på behandlingskostnaden, så att banken har något att beräkna lånet på.

Redigera Radera

Genom att få lån till din tandläkarbehandling har du möjlighet att få gjort den behandling som du kanske inte annars hade haft råd med. Det är alltid en bra idé att få gjort en behandling om din tandläkare anser att dina tänder behöver det. Om du vill vänta tills du sparat ihop pengar kan tillståndet på dina tänder förvärras under tiden. Ju längre du väntar desto mer skadar det dina tänder och du riskerar att behandligen vid en senare tidpunkt blir ännu dyrare då tänderna behöver en mera omfattande behandling.  Du bör rådgöra med din tandläkare om hur snabbt din behandling bör göras och vilka finansieringsmöjligheter din tandvårdsklinik erbjuder.

Redigera Radera

Det finns många företag som erbjuder lån till privatpersoner Men inte alla låneavtal är transparenta för den vanlige konsumenten. Ett lån som ser billig vid första anblicken kan visa sig vara ett dyrt alternativ på lång sikt.

Det är rekommenderat att du sätter dig in ordentligt i hur mycket lånet kommer att kosta när du har betalat av lånet . Här måste du ägna särskild uppmärksamhet åt den årliga kostnaden dvs. den totala kostnaden i samband med lånet varje år. Här ingår kostnader för räntor, uppläggningsavgift och eventuella övriga kostnader. Du bör alltid läsa villkoren noggrant och sedan beräkna hur dyrt lånet kommer att bli innan du accepterar ett låneavtal.

Redigera Radera