Om AOT

Allt om Tänder innehåller all vanlig information om dina tänder. Som patient kan du ha behov av extra information om vissa undersökningar, behandlingar, instruktioner eller möjligheter i förhållande till ekonomi, garanti och klagomål. Du kanske också bara är nyfiken och vill veta mer om tändernas anatomi, olika tanduppsättningar, ditt tandkött och bettfunktion.

Sidan innehåller en massa illustrativa bilder, förklaringar och den senaste informationen om material, utrustning och behandlingsmetoder som tandläkare i Sverige ofta använder. På sidan finna alla Sveriges tandläkare listade och därifrån kan du söka efter tandläkare utifrån din adress, postnummer och stad.

Vi har hållit sidan lättläst för dig som vanlig patient. Vid några tillfällen är det mest användbart att använda facktermer, men i så fall finns ofta möjlighet att få en pop-up-förklaring av ordet. Förklaringarna av orden kommer från en intern ordbok, där du kan hitta många facktermer som du ofta kan höra hos din tandläkare. 

Det är viktigt att poängtera att din tanduppsättning är individuell. Sidan är avsedd som ett komplement av information och kan aldrig stå ensam i förhållande till en diagnos eller en undersökning hos tandläkare. Därför ska du alltid konsultera din tandläkare när det gäller problem, behandlingar och annan information omkring dina tänder. 

Redigera Radera

Det gör DentaNet, som är ett professionellt nätverk med över 650+ danska och norska tandläkare fördelade på mer än 300+ kliniker. Tillsammans hjälper klinikerna varandra att göra patienterna ännu gladare.

DentaNet håller en hel del kurser, då vi tar in internationella tandläkar-lärare till Skandinavien. Här deltar både medlemmar och icke-medlemmar och uppdaterar sin kunskap. Samtidigt ingår vi avtal med tandläkarnas leverantörer, så att tandläkarna har tillgång till relevanta material och utrustning utan att behöva lägga tid på att söka efter dessa. De flesta tandläkare vill hellre lägga sin tid på patienterna, och DentaNet försöker därför att i stor utsträckning effektivisera och hjälpa medlemmarna - till gagn för deras patienter. 

Allt Om Tänder har uppstått ur behovet av att samla en massa kunskap som tandläkare kan hänvisa till och som patienter - som icke-experter- kan förhålla sig till. Detta verktyg hjälper dialogen mellan patienten och tandläkaren så att det i slutändan är ännu tydligare vad som eventuellt kan vara i vägen och vilka möjligheter det finns för tandbehandling för den enskilda patienten. 

Du kan läsa mer om DentaNet på www.dentanet.se.

DentaNet kan kontaktas på e-mail mail@dentanet.dk, där du kan kontakta oss med ris, ros, input eller andra orsaker. Vi svarar inte på frågor om individuella tandproblem. Rör det sig om detta ska du kontakta din tandläkare. 

Redigera Radera