Munhygien

Optimal munhygien

  • Borsta tänderna 2-3 gånger om dagen.
  • Använd tandpetare, tandtråd eller mellanrumsborstar minst en gång per dag.
  • Använd fluortandkräm.
Redigera Radera

En god munhygien är ytterst viktigt för att undvika eventuella tandproblem och tandköttssjukdomar.

Du får god munhygien genom att borsta tänderna 2-3 gånger om dagen efter måltid. Du kan läsa mer om den perfekta tandborstningstekniken här. Tandborstning hjälper till att rengöra ytorna på tänderna, dock är tandborstning ofta inte tillräcklig för att avlägsna alla bakterier. Därför är det viktigt att komplettera borstningen med tandstickor, tandtråd eller interdentalborstar för att rengöra ytorna mellan tänderna minst en gång per dag. Det rekommenderas att du använder fluortandkräm eftersom fluor hjälper till att förhindra och behandla hål.

Munskölj används ofta som ett komplement för att upprätthålla en god munhygien. Du kan läsa mer om munskölj här.

 

Redigera Radera

En god munhygien förebygger tandproblem som hål i tänderna och tandköttssjukdomar

Om du inte borstar tänderna och rengör mellan tänderna varje dag kan det utgöra en grogrund för bakterieanläggningar på dina tänder. Bakteriebeläggningarna kan bl a leda till karies, gingivit, parodontit etc. Om problemen inte blir lösta kommer tänderna angripas av bakterier som bryter ner emalj/dentin och käkben. Tänderna har betydelse för ditt utseende, ditt tal samt bearbetning av föda.

Redigera Radera