Större behandlingar

Större behandlingar omfattar bryggor, proteser och implantat

En brygga används som ersättning av en eller flera saknade tänder. Du kan läsa mer om bryggor här. Liksom en brygga ersätter en protes saknade tänder. En protes är dock avtagbar, där bryggan är fast. Du kan läsa mer om proteser här

En implantatbehandling är också en ersättning av en eller flera saknade tänder, men där implantatet integreras med benet. Du kan läsa mer om implantat här

Redigera Radera