Tandskador

Under olyckliga förhållanden kan det bli skador på tanden. Skadan kan bero på att tänderna träffas av ett föremål, eller av käkarna förs samman med stor kraft som t.ex. vid trafikolycka, slagsmål eller fall. Tandskador kan vara av följande karaktär:

 • Utslagen tand.
 • Inslagen tand eller tand som slagits upp.
 • Lös tand.
 • Tand som knäckts eller är bruten.

Beroende på tandskadan finns olika arbetssätt och behandlingar. Oavsett bör du kontakta tandläkare och informera om tandskadan så att du vet vad du ska göra  härnäst. Ofta ska tandskador också rapporteras till ditt försäkringsbolag då tandskador kan orsaka problem i den permanenta  tanduppsättningen och därmed skapa extra kostnader. Detta gäller även skador på mjölktänder.

Hur positivt resultatet blir beror på tandskadan och när behandligen påbörjas. 

Redigera Radera

Sätt själv tillbaka tanden på plats:

 • Hitta tanden. När du hittar tanden ska du hålla på tandens krona (den vita delen) - och inte på roten (den röda delen). 
 • Fastslå om roten är intakt (se om den är för kort, har brott eller skarp yta). Om roten är intakt, fortsätt på följande vis:
 • Skölj tanden under rinnande vatten i 10 sekunder. Alternativt kan tanden läggas i munnen och rengöras i saliven genom att man suger på den.  
 • Tanden kan nu sättas in i munnen igen. De andra tänderna kan fungera som en indikation på hur tanden ska placeras i munnen. När tanden är på plats ska den inte tryckas för hårt.
 • Har du aluminiumfolie runt kan du använda detta som "omslag på tanden" och tryck sedan på tanden på plats. Alternativt försiktigt bita i en näsduk. 
 • Uppsök en tandläkare så fort som möjligt.

Är det inte möjligt att själv sätta tanden på plats ska du följa nedanstående instruktioner:

 • Hitta tanden. När du hittar tanden ska du hålla på tandens krona (den vita delen) - och inte på roten (den röda delen). 
 • Förvara tanden i mjölk eller fysiologisk saltlösning från ett första hjälpen-kit. Alternativt lägg tanden i munnen tills du kommer till tandläkaren. 

Det är viktigt att följa ovanstående riktlinjer för att hålla rotceller intakta så att tanden kan fästas igen. Vidare har tanden bäst chans att överleva om den behandlas inom 30 minuter. Tanden kan överleva och sitta fast i tanduppsättningen hela livet om åtgärden utförs snabbt och korrekt.

Det rekommenderas att följa upp med ett tandläkarbesök för att undersöka tanden och närliggande tänder, tandkött och tandben.

Redigera Radera

Om tanden slagits in eller upp eller om tanden pressats in i käkbenet. 

Mjölktand  
När mjölktänder slås upp i käken kan det finnas en möjlighet att permanenta tänder har skadats till följd av olyckan. Detta kan dock endast fastställas när den permanenta tanden växer fram. Om barnets tänder inte sitter på sin vanliga plats eller det inte är möjligt att bita ihop på rätt sätt, ska du kontakta en tandläkare omedelbart. En tandläkare kommer att bedöma vad man ska göra i en sådan situation - antingen kommer tanden ut själv, alternativt tandläkaren trycker den på plats eller så blir tanden utdragen.

Redigera Radera

Om en eller flera tänder har slagtits lösa, blir tanden antingen slagen åt sidan eller helt ur tandbågen. Om tänderna fortfarande sitter på sin plats, men dock lite löst, finns en stor chans att de växer fast av sig själva igen. I sådana fall kan det komma blod från tandköttet och tänderna kan kännas ömma i några dagar. Det är en bra idé att kontakta en tandläkare och att anmäla skadan till försäkringsbolaget.

Mjölktand
Om den lösa tanden utgör en risk t.ex. genom att skapa tuggproblem skall tandläkare kontaktas så fort som möjligt så att tanden kan avlägsnas. 

Permanent tand
Om du slagit en permanent tand lös är det nödvändigt att samråda med tandläkare. Om du inte upplever svår smärta eller blödning, kan du vänta och kontakta tandläkaren under deras öppettider. Ofta tas röntgenbilder för att bedöma om roten och benet fortfarande är intakta. Tandläkaren kommer sannolikt att fixera tanden och följa upp med kontrollbesök.

Redigera Radera

När det inträffat en tandfraktur är det vanligen de främre tänderna i övre och nedre käke som är särskilt utsatta. Det typiska tandbrottet är att tanden brutits av i ett hörn. Tandfrakturer kan innefatta tandkrona, rot eller båda. De smärtsammaste tandfrakturerna är ofta på grund av den inre delen av tanden har utsatts - det är således fri ingång till pulpan. Om frakturen är vid roten görs en rotbehandling. Tanden kan sättas fast eller tas bort om rotfrakturen är mitt på roten. Du kan läsa mer om rotbehandlingar här

Redigera Radera

Infraktion kännetecknas av en spricka i emaljen/dentinen och kan bero på en lång tuggbelastning. Det är ovanligt att friska, obehandlade tänder spricker, men det kan hända. Sprickorna förekommer när tänder är som svagast. Därför är det ofta på tänder med fyllningar och kronor som infraktion uppstår. Större fyllningar kan vara en bidragande orsak till tandsprickor. Bruxism är en annan faktor som ökar risken för att tänderna spricker. Detta beror på att tandskärning ökar trycket på kindtänderna. Kindtänder är de tänder som tuggar hårdast tillsammans och således laddas mest genom många år av tuggning. De är därför ofta också de mest utsatta tänderna när det gäller infraktioner.

Symtom
Det finns olika symtom på infraktion:

 • Smärta när man tuggar med tanden. När en sprucken tand är överbelastad kommer sprickan att expandera. I dentinet finns vätskefyllda kanaler som går in i pulpan genom tandbenet (dentinet). När tanden är utsträckt och pressas samman som ett resultat av tuggning påverkas den drabbade nerven av vätska från kanalerna. Det är denna påverkan som skapar smärtan. Du kan läsa mer om tandens olika delar här
 • Tandöverkänslighet mot kyla.
 • Infraktioner kan även vara symtomfria.

Behandling
Om det är en djup spricka kan infraktionen kan vara smärtsam. Behandlingen beror på tandbelastningen och sprickan i tanden. Ofta kan lösningen vara att göra antingen ett kompositfyllning i tanden eller tandkronan. Är tandnerven lindrigt skadad kan det ibland vara nödvändigt att rotbehandla tanden. Om den inte behandlas kan nerven påverkas av bakterier som skapar inflammation. I sådana fall är det viktigt med tidig behandling för att rädda nerven från bakteriella effekter, så att den inte skadas av infektionen. I sällsynta fall kan tanden delas på mitten varvid en tandutdragning kan vara nödvändig.

En spricka i en tand kan inte växa ihop igen och sprickan kommer fortsätta att sprida sig om den inte blir behandlad. Tillståndet bör inte ignoreras och en behandling minimerar risken för större skador på sikt. Därför bör du kontakta din tandläkare om du upplever ovanstående symtom. 

Redigera Radera

Tandgnissling (bruxism) är en gnidning av övre tänder mot nedre tänder utan mat mellan tänderna. Denna gnidning kan utlösa genomträngande och obehagliga ljud från de berörda personerna. Tandgnissling är en vanlig sjukdom, och själva anledningen till detta inte är känd. Det finns ett antal möjliga faktorer som kan påverka:

 • En onormal relation mellan under- och överkäke.
 • Överdriven nervaktivitet i hjärnan. 
 • Psykologiska faktorer som stress och oroligheter i vardagen. 
 • En förhöjd adrenalinnivå orsakad av t.ex. koffein och/eller stress. 
 • Hjärnskada eller sjukdom.
 • Biverkningar från olika mediciner mot vissa sjukdomar som t.ex. depression. 
 • Barn i åldern 5-6 år kan uppleva problemet när de växer och tänderna bryter fram. De flesta växer ifrån problemet. 

Omfattningen av bruxism varierar från person till person och förekommer både under sömn och i vaket tillstånd. Tandgnissling görs oftast på natten när tänderna gnids antingen försiktigt eller intensivt. I spända situationer är tandgnissling ofta tillfällig, då käkarna bits åt hårt utan någon förflyttning av underkäken i förhållande till överkäken.

Symtom 
Om du vaknar på morgonen och har stela käkar eller ont i tuggmusklerna kan det vara ett tecken på tandgnissling. I många fall upptäcks tandgnissling inte förrän personen ifråga görs medveten om problemet eller när det uppstår ett tand- eller käkproblem. Det finns olika symtom på standgnissling:

 • Smärta och spänningar i käkmuskler och käkleder.
 • "Klickningar" och ljud från käkleden.
 • Märken i munslemhinnan efter kindbitning.
 • Ömma och överkänsliga tänder.
 • Slitna tyggytor och skärytor på tänderna. 
 • Den intensiva muskelsammandragningen under tandgnissling kan ge tryckande huvudvärk i form av spänningshuvudvärk eller migrän, samt nacksmärta.

Om du upplever ovanstående symtom är det en bra idé att rådfråga din tandläkare. Är det tandgnissling finns det olika behandlingsmetoder för att förebygga eller minimera bruxism

Behandling
Vid en rutinundersökning upptäcker tandläkare som regel skador som orsakats av tandgnissling. I detta sammanhang kommer tandläkaren informera om orsaken till bruxism och med hjälp av röntgenbilder av käklederna kan tandläkaren se om det finns förändringar i käkarna. Det är bara i allvarliga fall som det behövs behandling och om det inte finns några symtom på tänder, muskler och käkar krävs ingen behandling. Ofta tas avtryck för studiemodeller av tanduppsättningen som en ytterligare källa till information om slitage.
Behandling av tandgnissling baseras på orsaken och därför finns det olika behandlingsmetoder: 

 • Uppbyggning av den permanenta tanduppsättningen genom att t.ex. förse de slitna tänderna med kronor
 • Användning av en bettskena. En bettskena behandlar inte bruxism men den sänker risken för slitage genom att förhindra att tänderna gnider mot varandra. Det finns olika typer av bettskenor som alla har sin egen funktion. De skonar tänderna och fördelar bitkraften jämnt över tanduppsättningen.  
 • Användning av en apparat som stimulerar tuggmusklerna med avslappning med hjälp av elektriska impulser medan du sover. Impulserna får dig att slappna av under sömnen. Stimulationen märks inte så din sömn blir inte störd.  
 • Utövande av avslappningsrörelser samt avstressning för att bekämpa stress om detta är orsaken till bruxism
 • Byt medicin om den nuvarande medicinen är en möjlig orsak till tandgnisslingen. 
 • GrindCare: Grindcare är en biofeedback system som minskar  tandgnissling nattetid med minst hälften. Det finns många vetenskapliga studier som visar effektiviteten av systemet. Grindcare är trådlöst, kommunicerar med mobiltelefonen via en app och förväntas komma på den danska marknaden under 2015.
Redigera Radera

Erosion är en tandskada där förlusten av emalj orsakas av felaktig borstning och syraskador på tänderna - efter förtäring av sura livsmedel och drycker som t.ex. läsk, saft, juice, citrus frukt och godis. Syrainnehållet skadar tänderna genom att fräta upp emaljen/rotcementen - syran löser upp kalken och mineralerna från tandytan och en felaktig tandborstningsmetod ökar upplösningen. Upplösningen påverkas i stor utsträckning av den tid som syran är på tänderna, och hur kraftfull den är.

Surheten mäts med hjälp av pH-värden, vilket är en skala för surhetsgrader. Ett pH som är lägre än 5,5, är skadligt. Ju högre surhetsvärde desto mer skadar produkterna tänderna.

Risken för en syraskador kommer att öka om tänderna ofta utsätts för syrainnehållande produkter. Om du inte kan undviker sura livsmedel och drycker helt, rekommenderar vi att du begränsar intaget av dessa under dagen. När du t.ex. dricker en sur produkt ökar mängden syra i munnen. Efter intag går saliven igång och börjar neutralisera syran och efter en halvtimme är munnens pH-värde i naturlig balans. Om du går och ta små klunkar av en dryck under en längre period utsätts tänderna för syra konstant och saliven kan därför inte neutralisera syran. Detta ökar risken för att tandemaljen/ rotcementen kommer att frätas bort. Därför rekommenderar vi att du dricker sura produkter snabbt och med stora klunkar. För att ytterligare hjälpa till bör du använda ett sugrör för att förhindra att hela vätskan spolas runt munnen. Efter intag av sura livsmedel och drycker rekommenderas att du sköljer munnen med en neutral vätska såsom vatten eller mjölk.

Du är också extra benägen att få frätskador om du ofta får sura uppstötningar eller kräkningar. Magsyra är dåligt för tänderna eftersom det fräter oerhört på emaljen. Det är viktigt att du väntar med att borsta tänderna till ½-1 timme efter det att du har druckit och ätit sura produkter eller kräkts. Om det sker omedelbart efter så slits tändernas emalj mer av tandborstningen eftersom ytan är lätt upplöst.

När salivproduktionen minskar i munnen är du mer mottaglig för frätskador. Muntorrhet kan orsakas av antingen medicinering, sjukdom eller uttorkning. I dessa fall är det viktigt att skölja munnen med neutrala vätskor som vatten och mjölk.

Symtom
De första symtomen på erosion kan vara obehag och smärta i tänderna när du äter och dricker kalla eller varma livsmedel. Vissa märker av ilningar när de borstar tänderna. Ofta märker du inte av frätskadorna i böjan överhuvudtaget.

Om dina tänder blivit frätskadade blir tandytan grå och trist med urholkade, gula eller vita områden. Andra upplever också att emaljen av bryts av i små bitar på grund av slitage.

Behandling
Om du upplever dessa symtom bör du undvika helt eller begränsa intaget av sura produkter. Om frätskador upptäcks i tid kan det vara tillräckligt för att stoppa intaget av sura produkter. Vissa tandläkare väljer att ta ett avtryck av dina tänder så det är möjligt att följa utvecklingen, men också för att se om emaljen fortfarande försämras efteråt. Du kan läsa mer om avtryck här.

Om du får ont i tänderna kan du få en fluorbehandling eller kompositfyllning som avhjälper situationen. Om det har skett stora frätskador är ortodonti eller kronor ofta lösningen för att bygga ett naturligt bett igen.

Goda råd
Det bästa rådet är att unvika sura livsmedel och drycker. Om detta inte är möjligt rekommenderas begränsat intag i den mån det går. Det finns olika riktlinjer som kan hjälpa dig att ta bättre hand om dina tänder. 

 • Undvik flaskor med skruvlock och burkar, som ofta är orsaken till små klunkar.
 • Mellan måltider bör du dricka vatten, mjölk, kaffe och té istället för sura drycker. 
 • Vid måltider kan du dricka läsk, saft och juice - drick det dock sällan.
 • Drick sura produkter snabbt, i stora klunkar och med sugrör. Undvik att distribuera vätska i hela munnen.
 • Undvik tandborstning direkt efter intag av sura produkter eller efter kräkning. 
 • Skölj munnen med neutrala vätskor som vatten och mjölk efter intag.
   

På bilderna kan du se hur frätskador ser ut på tänderna. Den första bilden visar hur frätskador ser ut på insidan av dina tänder. Den andra bilden är en mild grad av erosion, medan den sista bilden är en hög grad av erosion.

Redigera Radera

Om din tand har slagits ut är det viktigt att fastslå om det rör sig om en:

Om du är osäker på vilken tand det rör sig om så följ behandlingsriktlinjer för permanent tand. Oavsett vilken typ av tand som slagits ut är det viktigt att kontakta tandläkaren. 

Redigera Radera

Mjölktand  
En utslagen mjölktand sätts sällan tillbaka för att förhindra skador på den permanenta tanden som ligger under rötterna på mjölktänderna. Mjölktänderna är barnets första tanduppsättning som senare blir ersatt av permanenta tänder. Därför kommer den permanenta tanden växa fram när den är färdigutvecklad.

Vid tandskador är det viktigt att kontakta tandläkaren och rapportera skadan till försäkringsbolaget. Tandskador kan ha orsakat skador på permanenta tänder. Detta kommer endast att vara synligt när tanden växer fram. Läs mer om tandsprickning av permanenta tänder här.

Redigera Radera

Mjölktand

 • Är en liten bit av mjölktanden avslagen? Om barnet inte klagar över smärtan räcker det att du kontaktar tandläkarmottagningen under öppetiderna. 
 • Är en stor bit av mjölktanden avslagen? I så fall ska en tandläkare eller akutmottagning kontaktas omgående. Som regel dras tanden ut för att inte skada den permanenta tand som ligger närmast mjölktandens rot. 
Redigera Radera

Permanent tand
Om du får en tandfraktur på dina permanenta tänder är det en bra idé att behålla tandstycket då tandläkaren kanske vill limma fast bitarna. Tänderna hålls fuktiga (saliv, mjölk eller fysiologisk saltlösning från första hjälpen-kit). Därefter kanske tandfrakturen måste återställas med hjälp av en plastfyllning eller konstgjorda tänder. Du kan läsa mer om konstgjorda tänder här.

 • Om en mindre bit av tandkronan slagits av? Om blödning och smärta är minimal kan du kontakta tandläkarkliniken under deras öppettider. 
 • Om en stor bit av tandkronan slagits av? Om det blöder och gör mycket ont skall du genast kontakta din tandläkare. Om inte pulpan skyddas riskerar du en inflammation. Det är därför viktigt att agera inom 24 timmar för att undvika större skador än nödvändigt. 
Redigera Radera

Permanent tand
Om tanden har slagits upp i tandköttet kan du vänta tills den bryter fram igen. Det är dock en bra idé att kontakta tandläkarkliniken och att rapportera skadan till ditt försäkringsbolag.

Redigera Radera

Permanenta tänder
Om en permanent tand slagits ut kan den sättas tillbaka igen och växa fast. Det är dock viktigt att handla snabbt - helst inom 30 minuter. Vidare är det en bra idé att kontakta tandläkare.

Det är viktigt att du håller på tandens krona och inte på roten, när du hittar tanden. Bilderna illustrerar hur du ska hålla tanden. 

Redigera Radera