Karies

Syfte

Att stoppa sjukdomen och nedbrytningen av tanden.

Redigera Radera

Behandlingstid

½-1 timme beroende på hur långt framskriden processen är.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos allmänt praktiserande tandläkare.

Redigera Radera

Hål i tänderna - på fackspråk kallat karies. Hål uppstår när emaljen upplöses av syra som följd av en bakteriell infektion i tanden. Bakteriernas avfall består av syra som etsar emaljytan så att det bildas små hålrum. Om inte bakterierna borstas och rengörs från dessa hålrum kan det utveckla sig till karies. Hål i tänderna är ofta vanligare hos barn, då mjölktänder har tunnare emalj än de permanenta tändernas emalj. Det är dock möjligt för alla att få hål i tänderna. 

Redigera Radera

Karies är ofta ett resultat av dålig munhygien och fel kost. Du kan läsa mer om mat och dryck här. Genom att du äter för mycket livsmedel som innehåller stärkelse och socker, kommer ofarliga bakterier i munnen att bryta ner kolhydraterna i maten och omvandla dessa till syra. Syran kommer därefter att blandas samman med bakterier och matrester, som producerar plack. Placken täcker tandens ovansida och den separerade syran kommer med tiden att försvaga emaljen. Själva processen kan vara långsam och ta upp till två år. När emaljen försvagats, skapas ett litet hålrum där plack eller karies kan ta sig in till tandbenet. Nu kommer nedbrytningen av tanden att gå snabbt, då bakterier och plack därefter kan nå in till pulpan. När bakterierna har nått till pulpan, påverkar de tandens nerver, något som medför kraftiga smärtor och ger på det sättet tandvärk. Bilderna illustrerar utvecklingen av karies, som börjar som ett litet hål, men tränger in till pulpan och medför kraftig smärta. 

Hål i tänderna uppstår vanligtvis i de kindtänder som sitter längst bak och som används till att tugga maten. På grund av kindtändernas form kan det vara svårt att nå in till de bakre tänderna i tandbågen och borsta rent, varför matrester och bakterier lätt kan sätta sig fast. Om inte tänderna borstas optimalt, kommer plack och bakterier att ackumuleras och medföra karies. Du kan läsa mer om hur du upprätthåller en god munhygien här. 

De permanenta tänderna har en tjockare emalj än mjölktänder, och detta reducerar möjligheten för snabbare utveckling av karies. Det är dock viktigt att borsta och rengöra tänderna, så att plack avlägsnas, annars kommer tanden brytas ner och lösas upp lager för lager. Du kan läsa mer om tandborstning här.

Redigera Radera

I första stadiet kan det vara få symptom på hål i tänderna, men allt eftersom processen framskrider kommer du oftast uppleva följande symptom: 

 • Tandvärk.
 • Smärta när du äter något som är mycket kallt, varmt eller sött. 
 • Ökad känslighet i tänderna. 
 • Hål i tänderna (nedanför syns hålets utveckling).
 • Obehaglig, dålig andedräkt. 
 • Obehaglig smak i munnen. 
 • Synliga bruna, svarta eller grå fläckar på dina tänder. 
 • Smärta när du biter.
 • Inflammation runt tanden.
Redigera Radera

Om inte en god munhygien upprätthålls, uppstår karies, hål i tänderna. Detta kan ge följande komplikationer: 

 • Bakterierna i hålrummet kan angripa tandköttet, tänderna (karies) och det omgivande benet. Detta leder till tandköttssjukdomar (till exempel parodontit).
 • Karies kan sprida sig till andra friska tänder. 
 • Tänderna kan spricka, vilket påverkar tuggfunktion och utseende (kosmetiskt). 
 • Smärtan i tänderna efter karies kan vara så våldsamma att det blir svårt att äta och tugga. 
 • I händelse av stor kariesaktivitet kan svullnad och tandbölder fyllda med var vidareutvecklas och orsaka intensiv smärta. Om tandbölderna inte behandlas kan de orsaka livshotande infektioner, då infektionen går in i blodomloppet. 
Redigera Radera

Karies diagnosticeras vid en enkel undersökning hos tandläkaren. De flesta tandläkare rekommenderar oftast att det tas röntgenbilder av dina tänder för en ytterligare översikt av tandmellanrummen. De begynnande hålen kan vara svåra att upptäcka mellan tänderna vid en visuell undersökning. Därför är röntgenbilderna till hjälp när det kommer till att diagnosticera begynnande kariestillstånd.

Med hjälp av en klinisk undersökning kan tandläkaren bestämma vilken typ av kariesstatus som är aktuell och dess utveckling. 

Redigera Radera

Det finns olika typer av karies:

Initialkaries emalj (kritkaries)
Denna typ av karies är vanlig och angriper endast emaljen på tuggytorna och på sidorna av tanden. Resultatet syns som "kritning" på den släta emaljen och ses oftast på tänderna i sidan av tandraden nere vid tandköttskanten. Denna form av karies är generellt lättast att behandla. Det sker oftast med en fluorbehandling och ett ökat fokus på munhygienen. 

Karies i gropar, spår och fåror (fissurer) 
Kariesangrepp kan förekomma i gropar, små fördjupningar i emaljen, men också i fåror i de bakre kindtändernas emalj. Det är en god idé att kontakta tandläkare snabbt, så att hål i tänderna kan utredas skyndsamt, för att förhindra större skador. 

Rotkaries
Långa tandhalsar (utan emaljtäckning) är särskilt utsatta för karies, så kallad rotkaries, som är den värsta formen av hål i tänderna. Rotkaries är ett angrepp på den blottade tandroten som inte täcks av emalj. Denna form av karies är vanligast hos äldre människor, då tandköttet har dragit sig tillbaka så att det är fri tillgång till själva roten. Det är därför viktigt att stoppa denna utveckling så att skadan minskas. 

Redigera Radera

Karies behandlas på olika sätt beroende på tillstånd, status och utveckling. Nedan listas olika behandlingsmetoder: 

Fluorbehandling
I händelse av karies i tidiga utvecklingsstadier (kritkaries) behandlas hålen i tänderna med hjälp av pensling eller sköljning med fluor, då detta är ett effektivt medel vid förebyggande av hål. En fluorbehandling reparerar och stärker emaljen samtidigt som plack och bakterier avlägsnas från munnen. Denna behandling genomförs antingen med en gelé, flytande lösning eller lack som borstas/penslas/lackas på tänderna och därmed förhindrar tändernas sönderfall. Fluorhaltiga produkter som tandkräm, munskölj och gelé är andra medel för att förebygga karies. Dock är den mest effektiva behandlingen en professionell fluorbehandling tillsammans med hygienkontroller, rekommenderat av tandläkare. 

Fyllningar
Om kariesstatusen är mycket aktiv med större kariesangrepp, ersätts den förstörda delen av tanden med en fyllning. Med hjälp av en borrmaskin avlägsnas den förstörda delen av tanden, varefter tandläkaren fyller hålet. Fyllningen kan bestå av flera olika material som till exempel plast, lack och porslin. Du kan läsa mer om fyllningar här

Kronor
Är tanden ännu mer förstörd av karies, kommer tandläkaren att rekommendera en krona istället för en fyllning, då en fyllning inte är stark nog att återställa tandens styrka. Den förstörda tanden borras därför bort, resten slipas till och det tillverkas en krona för att ersätta den förlorade delen av tanden och skydda resterande delen. Kronan kan tillverkas av porslin, guld eller plast. Du kan läsa mer om kronor här. Det är inte längre tillåtet att göra silverfyllningar/amalgamfyllningar. 

Rotbehandling
I den händelse att hålet är stort och sträcker sig till den inre delen av tanden (pulpan), kommer en rotbehandling vara det optimala. Vid denna behandling avlägsnas pulpan och ersätts med en rotfyllning. Du kan läsa mer om rotbehandling här

Tandutdragning
Om tanden är mycket förstörd av kariesangrepp är en annan möjlighet att avlägsna tanden för att förhindra att karies sprider sig till de andra tänderna. Utdragning av en tand medför ofta att de andra tänderna flyttar sig eller byter plats. Detta kan påverka bettfunktionen och själva formen på käkarna i tandraden. Därför bör den utdragna tanden i de flesta fall ersättas med antingen ett implantat eller en brygga. Du kan läsa mer om tandutdragning här.

Redigera Radera

Det är flera saker som kan orsaka hål i tänderna:

Kost
Mat och dryck som innehåller stora mängder stärkelse och socker (kolhydrater) utsätter dina tänder för kraftiga syraangrepp och förstörs därför snabbare. De förorsakar också större mängder plack och därmed mer syra, som åter ökar risken för hål i tänderna. 

Förbehandlade, fermenterade kolhydrater kan sätta sig fast på dina tänder lång tid efter intag- exempelvis russin, honung, mjölk, torkad frukt och bröd. Potatis och chips fäster sig också vid tänderna och orsakar tjockare plack. Godis, även det söta, medför inte så stor skada på tänderna, då det snabbare rengörs med hjälp av saliv.

Konstant småätande påverkar också antalet hål i tänderna. Det beror på att om du ständigt äter tabletter, snacks och sockerhaltiga drycker utan att borsta tänderna, får syran mer tid att fästa vid ytan på dina tänder. Om dessa syror får lov att sitta på tänderna i flera timmar, kommer de att starta en begynnande erosion (nedbrytning).  Därför är det ingen bra idé att ge barn en flaska mjölk innan sänggående. 

Ett gott råd för att förhindra ovanstående är att dricka vatten efter intag av mat och dryck för att på så sätt skölja bort sockret. 

Dålig munhygien
Dålig munhygien kan också bidra till utveckling av karies. Det rekommenderas därför att du borstar dina tänder 2 gånger om dagen - och helst efter varje måltid. Läs mer om tandborstning här. Det är också bra att använda tandtråd, tandstickor eller interdentaltandborste för att få bort eventuellt överblivna matrester mellan tänderna. 

Rökning
Rökning minskar salivproduktionen i munnen, vilket resulterar i torr mun. Det ökar risken för att utveckla karies eftersom saliven håller tandytorna rena. Passiv rökning kan också öka risken för karies hos barn.

Flaskvatten
Vattnet från det offentliga vattennätet innehåller viktiga mineraler och fluor som skyddar tänderna från nedbrytning. Genom att dricka vatten på flaska som inte innehåller fluor, kan du missa dessa skyddande egenskaper.

Ålder
Fler och fler människor behåller sina naturliga tänder. Längre tids slitage ses hos äldre personer, och därför finns det en större tendens att utveckla karies. Med tiden slits tänderna, tandhalsarna blottas och den del av tänderna som saknar skyddande emalj blir synlig. Brist på emalj gör tänderna mer mottagliga för syraattacker och ökar risken för karies, särskilt tandhalsarna.

Recession
Recession är när tandköttet drar sig tillbaka. Tandroten (utan slät emalj) är därmed inte längre skyddad av tandköttet och blir därför mer utsatt för plackbildning, syraangrepp och röta. 

Ätstörningar
Vid ätstörningar kan dina tänder utsättas för en högre risk för hål i tänderna. Anorexi kan minska salivproduktionen som är nödvändig för den naturliga tandrengöringen, och bulimi utsätter tänderna för magsyra vid frekventa kräkningar.

Muntorrhet
Torrhet i munnen (xerestomi) kan uppstå vid användning av vissa läkemedel: 

 • Epilepsiläkemedel och antipsykotisk medicin.
 • Antihistaminer (allergimedicin).
 • Tricykliska antidepressiva mediciner.
 • Beta-blockerare, som används vid behandling av hjärtsjukdomar. 
 • Strålbehandling

Saliv hjälper till att avlägsna matrester och plack från tänderna. Saliv innehåller också mineraler som hjälper till att "reparera" hål i tänderna i det tidiga stadiet. Saliv kan hämma bakterietillväxten och därmed förhindra att syran löser upp tandemaljen. Saliv medverkar också till att neutralisera syran som finns i munnen. Det föreligger en ökad risk för karies när salivproduktionen minskar. 

Svaga, dåliga (otillräckliga) tandfyllningar
Tandfyllningar kan försvagas, slitas, brytas ner och spricka under årens lopp. Det kan medföra idealiska förhållanden för att utveckla plack och ytterligare hål i tänderna. 

Tät, intim kontakt med andra
Många av de munbakterier som är orsaken till hål i tänderna kan överföras genom personlig kontakt. Detta kan till exempel ske om man delar bestick eller vid kyssar. 

Cancerbehandling
Strålbehandling på huvud eller hals orsakar förändringar i salivkörtlarna och därmed nedsätts salivproduktionen. Därför är cancerpatienter i högre grad utsatta för att utveckla karies

Redigera Radera

Karies kan förebyggas med hjälp av följande grundläggande förhållningsregler:

 • Upprätthållande av en god munhygien kan förhindra karies i stor utsträckning. Detta kan göras genom att borsta tänderna 2 gånger om dagen (efter måltider) med en fluortandkräm samt användning av tandtråd, interdentaltandborste eller tandstickor för att rengöra tänderna. 
 • Använd en munskölj med fluor för att hålla risken för kariesbildning nere.
 • Gå regelbundet till tandläkaren och kontrollera dina tänder, så att det är möjligt att upptäcka karies på ett tidigt stadium. 
 • Byt din tandborste regelbundet - minst en gång var tredje månad. 
 • Få ett fluorlack  applicerat i fåror och gropar i tänderna för att skydda tänderna (detta gäller både vuxna och barn). 
 • Drick vatten från kranen, så att du får i dig det offentliga, fluorhaltiga dricksvattnet. 
 • Undvik stärkelse- och sockerrika livsmedel. Livsmedel, chips, tabletter och godis som sätter sig fast i fårorna och spåren på dina tänder bör undvikas. Ät sunda livsmedel, färska grönsaker och undvik kaffe och te med socker. 
 • Få en fluorbehandling, om du inte får tillräckligt med fluor från naturliga källor. Tandläkaren kan rekommendera koncentrerade fluormedel.

Du kan få ytterligare information hos din tandläkare om särskilda antibakteriella behandlingar som kan reducera mängden skadliga bakterier i tänderna. 

Redigera Radera