Avtryck

Tandteknik avser funktionella och estetiska lösningar för patienter som är i behov av ersätteningständer. Då upprättar en klinisk tandtekniker ett avtryck av patientens tänder, varefter produkten tillverkas i ett tandtekniskt laboratorium.

Redigera Radera

En klinisk tandtekniker tillverkar helt eller delvis avtagbara tandproteser i sin egen klinik, vilket ofta sker i samarbete med en tandläkarpraktik. Kliniska tandtekniker tar även avtryck av patientens tänder för att sedan i ett laboratorium tillverka en avtagbar protes. När produkten är tillverkad sätter teknikern in den i patientens mun, och protesen justeras efter bäraren. 

Detta är i motsats till en laboratorietandtekniker, som enbart arbetar på ett tandtekniskt laboratorium. En laboratorietandtekniker tillverkar proteser (hel- eller delproteser), kronor eller bryggor efter tandläkarens anvisningar. Syftet är att ersätta förlorade tänder hos patienten och att återställa tuggfunktionen. Laboratorietandteknikern justerar arbetet efter patientens naturliga tänder i förhållande till nyans, storlek och form. Varje patient är unik och måste också därför ha individuella lösningar.

Redigera Radera

Det finns inga patienter som har samma uppsättning tänder, därför är det nödvändigt att ta ett avtryck av de enskilda tänderna. Med hjälp av bilderna kan tandläkaren göra en kopia av tänderna, eller använda den för framställning av t.ex. krona, brygga eller tandprotes. Sedan kan den färdiga, anpassade lösningen sättas in i tanduppsättningen. 

Konventionella avtryck
Den konventionella avtryckstekniken har funnits i många år och är också den mest använda på klinikerna. Ett konventionellt avtryck tas med hjälp av ett antal olika material som appliceras på tänderna i en avtryckssked. Tänderna blir omgivna av detta ämne som gör ett avtryck i materialet. Därefter skickas det färdiga avtrycket till ett tandtekniskt laboratorium. 

Digitala avtryck
Sedan 2012 har digitala avtryck bli ordentligt utbrett. Med modern teknik är det möjligt att ta en tredimensionell elektronisk bild av käkar och tänder. Tandläkaren kan mata in data i systemet som används för framställning av kronor och bryggor. Tandläkaren gör antingen själv en lösning i en router eller skickar det elektroniska avtrycket till ett tandtekniskt laboratorium, som sedan producerar en restaurering.

Som patient vill du använda denna metod som är mindre smärtfri, enkel och snabb jämfört med konventionella utskrifter. Med hjälp av digitala avtryck undviker du skedar och gjutformar som ska stelna i munnen när du gör ett avtryck. Vidare kan dina tänder och käkar studeras närmare från olika vinklar, och bilden kan även förstoras. Det är en mycket mer rättvisande metod för avtryck.

 

Redigera Radera

En tandtekniskt laboratorium är ett laboratorium där de tillverkar kronor, implantat, bryggor och proteser. I laboratoriet tillverkar och reparerar tandtekniker olika tandersättningar i samarbete med den kliniska tandteknikern så att exempelvis en protes möter kundens behov, önskemål och förväntningar.

Tandläkarpraktiken skickar ett avtryck av patientens tänder till laboratoriet, varefter en laboratorietekniker stöper en modell i gips och förbereder den färdiga protesen i det önskade materialet.

Redigera Radera

Bryggor, kronor och proteser kan framställas i olika material: 

  • Guld: Uppbyggningar, inlägg, metallkronor, guldbryggor och rotstift.
  • Metallkeramik: Metallkeramiska kronor och metallkeramiska bryggor
  • Stål: Metallkronor, metallkeramiska kronor, Maryland bryggor, implantatbryggor, Unitors avtagbara proteser. 
  • Titan: Kronor och bryggor
  • Helkeramik: Cercon inlay/onlay, kronor och bryggor, Procera kronor och bryggor, Empress inlay/onlay, fasader och kronor  samt handgjorda fasader. 
  • Kompositmaterial: Tillfälliga lagningar, inlägg, Everstick, kronor och bryggor
  • Zirkoniumoxid: Kronor och bryggor
Redigera Radera