Röntgen

Röntgen är en förkortning för radiografi eller röntgenbilder. Bilderna tas med hjälp av en röntgenstrålar från en röntgenapparat, som skapar bättre diagnostiska möjligheter för tandläkaren. Tandläkaren får en bild av  hela tänderna och det omkringliggande benet som inte kan ses med blotta ögat. 

Redigera Radera

Det finns flera olika sorters röntgen:

  • Konventionella digitala röntgenbilder: Intraorala och extraorala.
  • Ortopana röntgenbilder.
  • 3-D-röntgenbilder.
  • Cone Beam CT 3-D scanning.

Konventionella digitala röntgenbilder
Röntgenbilderna tas med sensorer som har förbindelse med en dator som lägger bilderna i patientjournalen. De vanliga röntgenbilderna kan delas in i: 

  1. Enorala bilder är beteckningen på bilder som tas inne i munnen - antingen som enkla tandbilder eller bitewings (alla tänder). Bitewings är översiktsbilder av alla kindtänder i både över- och underkäken. Här kan tändernas mellanrum och kontaktpunkter ses, och begynnande hål kan upptäckas innan de blir för stora. 
  2. Extraorala bilder är beteckningen på bilder tagna utanför munnen. Dessa används vanligen i kombination med käkledsbilder vid artrit, bruten käke, kraniumfrakturer mm. Profilröntgenbilder används till käkrelationer, där panoramaröntgenbilder ger en översikt över hela kraniet och alla tänder.

Ortopana röntgenbilder
En ortopan röntgenbild tar digitala översiktsbilder av hela käken och kraniet. Bilderna ger en översikt bland annat över visdomständers belägenhet, sjukdomar i käkarna, bihålorna, käkleden och bentjocklek. Översiktsbilderna erbjuder mer diagnostisk information som används vid behandlingsplaneringen. 

3-D digitalröntgenbilder
En 3-D digital röntgenbild tar stora översiktsbilder av hela käken och kraniet. Utvecklingen har medfört att den kan ta 2-3 dimensionella röntgenbilder som ger behandlaren ännu mer exakt diagnostisk information. Detta skapar ramarna för en optimal behandlingsplan för tandläkaren. 

Cone Beam CT 3-D scanning
Cone Beam CT 3-D scanning är det senaste inom röntgenteknik. Scannern ger en 3D-återgivning av kraniet. De undersökningar som görs med Cone Beam CT 3-D skanning är helt dimensionellt stabila och exakta. Dessa reproduktioner öppnar upp nya diagnostiska möjligheter, eftersom de kan visa punkter i de bakre strukturerna med hjälp av snitt i flera plan. Genom en 3-D scanning erhålls nödvändig kunskap som vanlig röntgen inte visar. Hittills har det bara varit möjligt att genomgå denna typ av behandling på sjukhus, men flera mottagningar investerar i denna teknik - särskilt mottagningar med mycket kirurgi och implantatbehandling. Detta beror på att en exakt anatomisk kunskap är avgörande för säkerheten i behandlingen.

Redigera Radera

Röntgenbilder tas ofta i samband med en vanlig undersökning. Bitewings görs varje eller vartannat år, beroende på din aktuella tandstatus, som ett led i en förebyggande behandling.

En röntgenbild används också vid akuta besök, om du till exempel haft tandvärk. Med hjälp av röntgenbilden kan tandläkaren se flera detaljer och hitta orsaken. 

Redigera Radera

Det gör inte ont eller är obehagligt att få röntgenbilder tagna. Den dos av röntgenstrålar du utsätts för är ofarlig och kraftigt nedsatt med de digitala röntgenapparaterna. 

Redigera Radera