Medicinering

Om du har kroniska sjukdomar som du tar medicin mot ska du upplysa tandläkaren om detta. Detta är viktigt för att tandläkaren ska veta om det är något som kan påverka din behandling negativt.

Undersökning/tandrengöring
Om du tar blodförtunnande medicin mot högt blodtryck kan det finnas risk för att du tillfälligt måste sluta med din medicin om behandlingen är omfattande. Istället kan du ta 750 mg Amoxicillin 1 timme innan behandlingen.

Har du väldigt känsliga tandhalsar kan du samråd med tandläkaren ta någon smärtstillande medicin som exempelvis 600 mg Ibumetin och 1g Panodil 1 timme innan behandlingen. 

Operation
Tandläkaren står för utlämning eller recept på hur medicinen ska användas, samt hur och när den ska tas. 

Penicillin, sjukdom eller tandvärk
Om du redan är under medicinsk penicillinbehandling ska du fortsätta under den föreskrivna perioden.

Hjärtfel – Amoxicillin
Vid kroniskt hjärtfel kan Amoxicillin tas minst 1 timme innan behandling som profylax mot blodproppar. Tandläkaren står för receptet. 

Blodförtunnande medicin
Om du ska dra ut tänder kan du riskera att behöva hålla upp med din medicinering innan ingreppet så att kraftig blödning från extraktionsområdet undviks. Detta kan kompletteras med eventuellt intag av penicillin i 7 dagar. 

Var noga med att uppsöka tandläkaren som kan ge dig råd om medicinering och bedövning innan behandlingen. 

Redigera Radera

Om du är nervös eller lider av tandläkarskräck, är det viktigt att du talar öppet med din tandläkare om detta. Tillsammans kan ni hitta en lösning som är optimal för dig som patient. Du kan läsa mer om tandläkarskräck här.

Innan undersökningen kan du följa nedanstående riktlinjer: 

  • 1 timme innan undersökningen kan du ta Ibumetin 600 mg tillsammans med Panodil 1g. 
  • Ett lugnande Diazepam-preparat efter recept från tandläkaren. Detta ska tas 15 minuter innan behandling, och det ska sörjas för behörig hemtransport då det inte är tillrådligt att köra bil efter detta intag. 
  • Sök efter en tandläkare med kännedom om hypnos- antingen som behandlar själv eller med anknytning till en hypnosterapeut.
Redigera Radera

Under ingreppet kan behandlingen kompletteras med följande: 

  • Medicin som motverkar inflammation.
  • Smärtstillande medicin.
  • Bedövning som säkrar att blödningstendensen nedsätts. 
Redigera Radera

Efter behandlingen ska du följa tandläkarens riktlinjer. I de flesta fall rör det sig om: 

  • Fortsättning av redan pågående intag. 
  • Penicillinkur.
  • Smärtstillande medicin efter tandläkarens anvisning.

Du ska alltid följa tandläkarens anvisningar och rekommendationer som ges innan, under och efter behandlingen. 

Redigera Radera