Kirurgi

Syfte

Behandling som kräver skalpell och avslutas med sutur

Redigera Radera

Behandlingstid

1-3 timmar.

Redigera Radera

Behandlingsplats

Hos de flesta allmänna tandläkare och käkkirurger.

Redigera Radera

Kirurgi är en behandling där det används skarpa instrument att skära med. Kirurgi kan användas om sjuka områden ska avlägsnas eller vid utdragning av besvärliga tänder. 

Redigera Radera

Ett kirurgiskt ingrepp görs i nedanstående fall: 

 • Vid avlägsnande av visdomständer, som antingen ligger helt eller delvis i käken och ger symptom som smärta och svullnad. 
 • Vid avlägsnande av cystor i käken eller omkring tänderna. 
 • Vid insättning av implantat.
 • Vid avlägsnande av särskilt svåra, spruckna tänder. 
 • Vid tandreglering, där käkarnas inbördes placering inte är normal, dvs. vid särskilt kraftigt överbett eller underbett. 
 • Vid cancer i käken.
Redigera Radera

Kirurgi och operation är ofta två begrepp som används omväxlande. Begreppen kan förklaras med: 

 • Kirurgi är själva den fysiska behandlingen som kirurgen utför.
 • Operationen är hela förloppet innan, under och efter ingreppet. 
Redigera Radera

Du kan uppleva olika smärtor och biverkningar vid ett kirurgiskt ingrepp. Det rör sig om: 

 • Mindre eller större smärtor efter ingreppet.
 • Ömhet.
 • Svullnad med problem att gapa.
 • Lätt inflammation.
Redigera Radera