Akupunktur

Akupunktur kan användas för att förebygga tandläkarskräck och kräkreflexer. Akupunktur är en kinesisk läkekonst, där man sätter tunna, sterila nålar på särskilda ställen på kroppen, där avsedd effekt önskas. Syftet med akupunktur hos tandläkaren är ofta att dämpa smärta, alternativt läkande och att minimera illamående.

Redigera Radera

Akupunktur kan användas som komplement till undersökning och behandling. Det kan till exempel vara för att lokalisera diffusa smärtor eller en mer effektiv bedövning.

Akupunktur används som behandling av huvudvärk och smärtor i nacke, hals, skuldror och övre rygg. Det kan vara antingen enbart eller i samband med en bettfunktionsbehandling. Kroniska bihåleinflammationssymptom, där öron-näsa-hals-läkaren inte kan hitta något i bihålan, kan ofta botas med akupunktur. Används akupunktur enbart, kan symptomen komma tillbaka, då orsaken inte behandlats. Dock kan problemen lösas permanent om akupunktur kombineras med korrekt bitfunktionsbehandling.

Redigera Radera

Ibland kan akupunktur vara tillräckligt för att skydda mot smärta under en behandling. I vissa fall kan akupunktur bara användas som förstärkning av en lokalbedövning och därmed ett komplement till bedövningen. 

Redigera Radera

Det finns varken biverkningar eller större smärta förknippat med akupunktur. Det kan dock vara lite obehagligt vid de små stick som görs vid placering av akupunkturnålarna. 

Redigera Radera

Denna form av akupunktur kombineras med svag ström. När nålarna placeras, sätts en svag elektrisk ström i små ledningar som förbinder nålarna. Denna elektriska påverkan förstärker den önskade effekten. 

Redigera Radera