Digital scanning

Scanning av tänder är en ny avtrycksteknik med hjälp av digitala scanners. Tänderna scannas med hjälp av en digital kamera, varifrån data överförs till ett mjukvaruprogram. Utifrån detta bearbetar tandläkaren de inkomna data och gör sedan dina kronor och bryggor digitalt som sedan vidaresänds till en fräsmaskin som tillverkar materialen direkt.

Redigera Radera

Det finns olika fördelar med digital scanning:

  • Exakta avtryck av preparerade tänder.
  • Mindre obehag för patienten i förhållande till konventionell avtryckstagning
  • Preparation, avtryck och kron/bryggframställning kan ske under ett besök. 
  • Patienten behöver inte gå med tillfällig ersättning (provisorium).
Redigera Radera

Mottagningarna i Danmark använder olika scanners. De vanligaste är: 

  • Cerec-scannern.
  • Trios-scannern.
  • ITero-scannern.
  • Plan-scannern.

Du kan stöta på att tandläkare uppkallar kronor eller bryggor efter scanningssystemet, till exempel Cerec-kronan.

Flera av scanningsystemen har en fräsmaskin utöver den digitala avtryckstekniken. Fräsmaskinen kan tillverka bryggor, kronor och fasader med detsamma efter mottagning av data. Därmed kan du som patient endast behöva göra ett besök hos tandläkaren. 

Redigera Radera

När du ska få kronor, bryggor eller porslinsinlägg på dina tänder, tar tandläkaren ett avtryck av dina tänder för att tillpassa dessa till dina tänder. Den digitala avtrycksscannern tar mer exakta avtryck av dina tänder än den konventionella avtrycksmetoden. Du kan läsa mer om avtryck här

Redigera Radera

Ofta kan du bli scannad vid framställning av kronor, bryggor, fasader och porslinsinlägg. I de flesta fall behöver tandläkaren inte mer än en scanning av dina tänder, dock kan det under vissa omständigheter - fel i de digitala bilderna osv - vara nödvändigt att göra en ny scanning av det berörda området i munnen.

Redigera Radera

Att få ett digitalt avtryck gjort är smärtfritt. Fotoapparaten som används för att scanna tänderna kan kännas besvärlig att ha i munnen. Proceduren är mycket kortvarig i förhållande till den konventionella avtryckstekniken, som många tycker är obehaglig. Du kan läsa mer om konventionella avtryck här

Redigera Radera